Ouderinitiatieven: zorg en ondersteuning van ouders en/of andere familieleden

Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget (PVB) terecht voor zorg en ondersteuning. De persoonsvolgende budgetten kunnen enkel in cash worden ingezet. Bovendien kunnen de ingezette budgetten in solidariteit worden aangewend om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap die door het initiatief ondersteund worden.

Adressen van ouderinitiatieven

Direct naar

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

  • Getuigenis

    Hans woont samen met 11 anderen in Het Vriendenhuis

    Hans Hendrikx is 32 en woont al tien jaar samen met elf andere personen met een handicap in Het Vriendenhuis in Schilde. Zijn papa Bob richtte samen met andere ouders Het Vriendenhuis op. Enerzijds uit noodzaak, anderzijds om zijn kind met zorg op maat te omringen. “Ons streven is zo veel mogelijk kwaliteit van leven te garanderen voor onze kinderen”, zegt hij.