Ouderinitiatieven: zorg en ondersteuning van ouders en/of andere familieleden

Bij een geregistreerd ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster terecht voor zorg en ondersteuning. De persoonsvolgende budgetten kunnen enkel in cash worden ingezet. Bovendien kunnen de ingezette budgetten in solidariteit worden aangewend om zorg en ondersteuning te organiseren voor alle personen met een handicap die door het initiatief ondersteund worden.

Adressen van ouderinitiatieven

Direct naar

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.