Ouders stellen ons de vraag wat het meest zinvol is om te doen in afwachting van een aanvraag voor een PVB: PAB opstarten in combinatie met MFC of PAB niet opstarten en gebruik blijven maken van reguliere zorg in het MFC. Wat moeten we hen adviseren?

Het is belangrijk om na te gaan welke ondersteuning de jongvolwassene nu precies nodig heeft en waar hij zich op zijn plaats voelt. De huidige ondersteuning organiseren in functie van een PVB, terwijl deze ondersteuning eigenlijk niet is wat de jongvolwassene nodig heeft, is niet de bedoeling en gaat voorbij aan de personen die wachtende zijn in de prioriteitengroepen.