12 juni 2020

PERSBERICHT - Personen met handicap willen mee in het ‘nieuwe normaal’

“Zo blij dat ik weer keuzes kan maken” 

Weer écht op bezoek gaan bij je brussen, in het weekend naar huis terugkeren, samen met je vrienden je activiteiten van alledag opnemen, ondersteuning krijgen bij het beheer van je budget of de zoektocht naar de ondersteuning die best bij je aansluit, …  Vanaf 15 juni gaat het die richting uit. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het niet anders kan’, dat wordt de algemene regel. De Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce Zorg zetten het licht op groen om richting het ‘nieuwe normaal’ te gaan. “Iedereen is er duidelijk klaar voor”, stelt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). “ De voorbije periode heeft veel gevraagd van iedereen, thuis en in de sector. Het woog zwaar, soms heel zwaar. Maar het was duidelijk allemaal geen maat voor niets: de besmettingsgraad in de sector, zowel bij de personen met een handicap als het personeel, is met minder dan 1% bijzonder laag - en dat al enige tijd. Preventie- en beschermingsmaatregelen zoals afstand houden, handen wassen, mondmaskers gebruiken, ... ze zitten ingebakken, er is respect voor. Dat is goed, want ze blijven een belangrijke voorwaarde. Het geeft vertrouwen om het roer om te gooien.”

Geen andere sector kent zoveel diversiteit, een duidelijk plan hebben, is nodig. Er zal daarvoor sterk worden ingezet op overleg tussen gebruiker, gebruikersraad, personeel en zorgaanbieders. Artsen kunnen adviseren. Zodat met verschillen kan worden rekening gehouden. Niet alles zal meteen voor iedereen kunnen, maar het is duidelijk het doel voor iedereen. In afwachting zal sterk worden ingezet op het bieden van de vele vormen van alternatieve begeleiding die de sector en de personen met een handicap hebben omarmd dankzij … corona.

Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke: ”We krijgen allemaal meer vrijheid en daar moeten ook personen met een handicap van kunnen genieten. Zij hebben zich erg sterk gehouden de voorbije periode, hoewel het voor hen soms nog zwaarder was dan voor anderen. De sector heeft heel hard gewerkt om deze periode zonder kleerscheuren door te komen. Het is een opsteker voor ons allemaal dat het nieuwe normaal eindelijk weer in zicht komt.”

Mensen vertellen

“Het is wennen, maar we zijn vooral blij”

"Op 18 mei zijn we voorzichtig opnieuw gestart met huisbezoeken. Ik vond dat spannend, maar het loopt vlot", vertelt Onafhankelijk Leven-coach Hilde De Landtsheer. "Voor de coronacrisis verliepen huisbezoeken heel gemoedelijk, nu houden we 1,5 meter afstand en dragen we een mondmasker. Dat is wennen, maar onze budgethouders zijn vooral blij dat ze ons terugzien. We kunnen nu het beste zorg dragen voor elkaar door de nieuwe regels te respecteren. Waar mogelijk maakt ook coaching-op-afstand vanaf nu deel uit van onze ondersteuning." (vanuit  Onafhankelijk Leven vzw). 

“Mijn toekomst gaat weer open”

Dat zijn de eerste woorden van Thomas toen hij hoorde van zijn DOP-medewerker dat hij terug ‘live’ kan samenkomen met zijn steungroep om verder te werken aan zijn ondersteuningsplan.  Binnenkort studeert hij af en nu kunnen weer contacten gelegd worden om zijn plan in realiteit om te zetten. Directeur Geert D’haene aan het woord: “Tijdens de coronacrisis gingen onze medewerkers op een creatieve manier aan de slag via videocalls en telefonische hulpverlening om de DOP-processen verder te zetten. We zijn blij dat we onze comeback kunnen maken en nu ook weer gesprekken kunnen plannen thuis of op contactpunten. Bij een aantal mensen ligt dat nog moeilijk en laten we personen van buiten de eigen bubbel deelnemen aan het gesprek via videochat of telefoon. Er wordt altijd wel een oplossing op maat gevonden” (vanuit  een dienst ondersteuningsplan).

“Maatschappij, we hebben jullie gemist, wij hopen jullie ons ook” 

“We hebben de voorbije maanden dingen gedaan en ondergaan die tegen onze natuur in gingen”, vertelt Bert De Baere – agogisch coördinator Den Dries vzw. “Het is ons gelukt en we zijn blij dat we allemaal gezond gebleven zijn van lijf en leden. Toch beseffen wij heel goed dat gezondheid, voor ons - net als voor iedereen- meer is dan gezond zijn van lijf en leden. Om gezond te blijven willen wij, net als iedereen: snel terug warmte voelen in onze contacten met anderen, terug energie putten uit op café gaan met vrienden, terug alle fysieke kwaaltjes vergeten wanneer wij écht bezoek krijgen van onze ouders, broers en zussen…, terug aan het werk te gaan en ons steentje bijdragen aan de maatschappij!”                     

“Met respect voor de honger naar het gewone, willen we uit onze kleine ‘bubbel’ komen en net zoals de man in de straat zullen wij samen onze verantwoordelijkheid opnemen.“

“In Den Dries (www.dendries.be(opent nieuw venster)) hebben we bij de aanvang van de coronaperiode heel snel geschakeld en zijn we met z’n allen in lockdown gegaan. Het woord ‘bubbels’ kreeg al snel een heel andere betekenis… Altijd hebben we de voorbije weken, dagen en uren de evoluties m.b.t. voorzorgsmaatregelen t.g.v. corona opgevolgd en vertaald naar Den Dries”, zegt Tim Bruylandt, algemeen directeur. “Nu, veel weken later is het tijd om met oog op het (persoonlijk) psychisch welzijn en de veiligheid van alle betrokkenen, stappen vooruit te zetten. Wees gerust, dat betekent niet dat we zomaar alles loslaten en overboord gooien. Met ook nu weer de nodige verantwoordelijkheidszin zullen we alles in het werk stellen om de verdere stappen naar het open leefklimaat voor iedereen hier te verwezenlijken“ (vanuit Den Dries vzw).