Sinds wanneer is de verplichting tot het hebben van een beleidsplan er niet enkel voor VZA's voor meerderjarigen, maar ook voor MFC's voor minderjarigen?

Het beleidsplan werd door het VAPH gecommuniceerd in 2018 en is van toepassing op alle vergunde zorgaanbieders. Daar vallen ook de multifunctionele centra en de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp onder, aangezien MFC’s van rechtswege een vergunning kregen. Dat is bij de nieuwe MFC’s niet het geval, maar ook zij moeten een beleidsplan indienen. Alle zorgaanbieders (NRTH, RTH, MFC en DOP) vallen onder het kwaliteitsbesluit (04 februari 2011) waarin ook de bepalingen rond zelfevaluatie en het beleidsplan vervat staan.