Vanaf wanneer is er een structurele wijziging van de vorken? Als een persoon bv. een 3-tal maanden andere frequenties komt? In het begin is niet altijd duidelijk of de frequenties definitief zullen wijzigen.

Als het niet de intentie is om deze ondersteuning structureel te wijzigen, maar het na enige tijd aangewezen blijkt, dan hanteren we vanuit het VAPH een periode van maximaal drie maanden als richtlijn.