Vanaf wanneer zal de uitspraak uitgevoerd worden?

De personen op wie de beslissing van de Raad van State over de actualisering van de persoonsvolgende budgetten van toepassing is, ontvangen met terugwerkende kracht een nieuwe terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2024 op basis van de oude budgetbepaling. 

Iedereen die een nieuwe terbeschikkingstelling krijgt, krijgt een persoonlijke brief. De brieven zullen vanaf eind februari en in de loop van maart verstuurd worden. Op dat moment zullen ook de eerste betalingen starten en zullen de terbeschikkingstellingen en budgetlijnen automatisch aangepast worden. 

Daarnaast ontvangen de betrokkenen eenmalig een bedrag ter hoogte van het verschil tussen de oude en de nieuwe budgetcategorie voor de periode vóór 1 januari 2024.