Verandert dit iets aan de huidige methode voor budgetbepaling?

Nee. De nieuwe methode voor budgetbepaling blijft overeind. Die heeft een duidelijke rechtsgrond voor alle mensen die na 17 maart 2020 een volledige aanvraag hebben ingediend. Voor wie voor die datum de aanvraagprocedure doorliep, blijft de oude budgetbepaling gelden.