Waar kan er door gebruikers betwist worden bij eenzijdig ontslag? M.a.w.: over welke klachtencommissie gaat het hier?

Het gaat over de interne klachtencommissie die elke zorgaanbieder moet oprichten. In de collectieve rechten en plichten vindt u de contactgegevens van deze klachtencommissie waarnaar de gebruiker zich schriftelijk kan richten om het eenzijdig ontslag te betwisten. De klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de organisatie en een gebruiker uit het collectief overlegorgaan (zoals deze voor elke klacht is opgesteld) en wordt bij een eenzijdig ontslag uitgebreid met een onafhankelijke derde.