Waar moeten de vestigingsplaatsen geregistreerd worden? Is dat via de website Zorgwijs?

Vestigingsplaatsen worden geregistreerd in de applicatie van het VAPH waarbij de organisatie kan aanduiden of de vestigingsplaats al dan niet moet doorstromen naar zorgwijs.be. En voor Zorgwijs kan er nog bijkomende info ingegeven worden.