Waarom krijg ik deze bevraging?

U wacht op de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 3. Het VAPH kan u op dit moment helaas geen duidelijkheid geven over wanneer u dat budget zult krijgen.

We willen graag van u weten welke ondersteuning op het vlak van praktische hulp u vandaag al zou kunnen helpen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat er nood is aan professionele praktische hulp - zoals vervoer of hulp bij het wassen of aankleden - en dat die vaak minder gebruikt wordt dan er mogelijk is. We willen onderzoeken hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan een onderzoek door een vragenlijst in te vullen.