Waarom wordt prioriteitengroep 3 opnieuw bevraagd?

Uit eerder onderzoek bleek dat er nood is aan professionele praktische hulp - zoals vervoer of hulp bij het wassen of aankleden - en dat die vaak minder gebruikt wordt dan er mogelijk is. Met deze vragenlijst willen we onderzoeken hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren.