Wanneer moeten alle stappen doornomen worden? En zit er een volgorde in de verschillende stappen? Wie neemt het initiatief om de stappen te doorlopen?

Idealiter zijn voor het voornemen al alle stappen doorlopen (of gestart) om te komen tot een overeenkomst met de gebruiker. Als het voornemen betwist wordt, dan kan de klachtencommissie nog altijd opleggen dat de nodige stappen eerst gevolgd moeten worden vooraleer men kan overgaan tot ontslag.

De logische volgorde is die van hoogdrempelige individuele bijstand (door een bijstandsorganisatie) en dan intensieve bemiddeling (collectieve bemiddeling of via de consulentenwerking). Het kan zijn dat een bepaalde stap niet kan genomen worden (bv. omdat de budgethouder geen bijstandsorganisatie wenst), dan kan dat een motivering zijn die de VZA opneemt in het voornemen tot ontslag, met de reden waarom het niet kan om een bepaalde procedure te gebruiken om tot een oplossing te komen.

Beëindiging van de zorg en ondersteuning