Wat betekent 'afgestemd' met het collectief overleg?

Voorafgaand overleg met het collectief overlegorgaan over het algemeen afsprakenkader omtrent afwezigheden is verplicht. Dit algemeen afsprakenkader is namelijk onderdeel van de collectieve rechten en plichten. Dat betekent dat het afsprakenkader i.v.m. afwezigheden minstens voor advies moet worden besproken via collectieve inspraak of via het collectief overlegorgaan.