Wat betekent de uitspraak over de actualisering van de persoonsvolgende budgetten voor de mensen die door de nieuwe budgetbepaling een lager budget kregen dan wat hen aanvankelijk was toegewezen?

Zij zullen hun oorspronkelijk toegewezen budget krijgen.