Wat betekent de uitspraak over de budgetbepaling voor de mensen die door de nieuwe budgetbepaling een hoger budget kregen dan wat hen aanvankelijk was toegewezen?

Hoewel de uitspraak van de Raad van State in principe ook impact heeft op hun budget, besliste de overheid om die mensen hun gestegen budget toch te laten behouden en die budgetten niet te verlagen. Dat moet nog juridisch verankerd worden, maar intussen kunnen zij verder blijven besteden en zal het VAPH hen op basis van de huidige terbeschikkingstelling blijven betalen.