Wat gebeurt er met de bestaande IDO als een minderjarige meerderjarig wordt?

Het principe van zelfregie staat centraal.

Het VAPH verwacht een proactieve houding van de zorgaanbieder als een gebruiker meerderjarig wordt. Dat betekent dat de zorgaanbieder in dialoog gaat met die gebruiker - als die handelingsbekwaam is - over de IDO. Komen de bestaande afspraken overeen met de vraag van de gebruiker, dan tekent de gebruiker de bestaande IDO mee. Dat kan via een addendum. Wil de gebruiker andere of geen ondersteuning, dan wordt een nieuwe IDO opgemaakt tussen de zorgaanbieder en de gebruiker of zet de gebruiker de bestaande IDO stop. 

Is de meerderjarige gebruiker niet handelingsbekwaam, dan worden tijdig stappen ondernomen om een beschermingsstatuut aan te vragen.

U vindt deze informatie terug in deel 3 van het document Extra informatie’ bij de model-IDO RTHmodel-IDO MFC en model-IDO MFC-PAB.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO