Wat is het advies van het VAPH over het omgaan met de IDO’s, voucherregistratie?

De persoonsvolgende budgetten  zullen aangepast worden met ingangsdatum 1 januari 2024. Mensen die hun voucher vanaf 1 januari willen aanpassen, kunnen dat doen met terugwerkende kracht. 

Voor de periode voor 1 januari 2024 zullen de budgetlijnen niet aangepast worden. De budgethouder beslist hoe hij met zijn persoonsvolgend budget  omgaat, en kan zich eventueel laten bijstaan door een bijstandsorganisatie (het VAPH is dan geen betrokken partij).