Wat wordt bedoeld met zorgcontinuïteit?

De bedoeling van het Vlaams Parlement is om gebruikers niet zonder ondersteuning te zetten vooraleer een andere oplossing is gezocht. Het kan dus wel zijn dat de ondersteuning wijzigt ten opzichte van de IDO, maar het is te betwijfelen of mobiele begeleiding volstaat als alternatief en gelijkaardige ondersteuning. We begrijpen dat dit niet altijd evident is voor de VZA, vandaar dat zo snel mogelijk en bij voorkeur voor het voornemen tot ontslag al wordt gezocht naar andere oplossingen.