Wat wordt er bedoeld met 3 budgethouders in het kader van een actieve werking?

Tijdens de vergunning van bepaalde duur moet een effectieve werking van 3 jaar aangetoond worden. Dit betekent dat er op elk moment minstens één budgethouder zijn persoonsvolgend budget moet inzetten bij die vergunde zorgaanbieder. Op het einde van die drie jaar moeten er minstens drie budgethouders zijn. Tijdens de vergunning van onbepaalde duur moet men telkens drie budgethouders ondersteunen. Om daaraan te voldoen is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien. Als men gedurende een aaneengesloten periode van 90 dagen minder dan 3 budgethouders ondersteunt, wordt de vergunning herleid naar bepaalde duur, en kan dat uiteindelijk leiden tot het verliezen van de vergunning. MFC’s zullen in dat geval wel nog steeds beroep kunnen doen op de vergunning van rechtswege voor tijdelijke ondersteuning.