Wat wordt er bedoeld met ‘retroactief’?

Daarmee wordt bedoeld dat mensen die de vorige budgetjaren een budget kregen op basis van de nieuwe budgetbepaling, het verschil betaald zullen krijgen.

Die mensen, zullen daarover een brief krijgen vanaf eind februari of in de loop van maart:

  • Voor de mensen die cash besteden, zal er een bedrag gestort worden op hun huidige PVB-rekening. 
  • Aan de mensen die in voucher besteden, zal gevraagd worden om binnen de maand te reageren op het in de brief gesuggereerde rekeningnummer of hun rekeningnummer te bezorgen. Na een maand zullen alle betalingen - van die voucherbesteders die reageerden - betaald worden. 

Mensen die de afgelopen jaren cash besteedden bij een niet-vergunde zorgaanbieder, krijgen het verschil van de beheerskosten gestort. Het verschil wordt berekend op basis van uw maximaal budget van het desbetreffende jaar. Vanaf januari 2024 is het percentage van de beheerskosten opnieuw 11,94 %.