Wat wordt er verstaan onder de expertise op het vlak van gebruikerservaring ? Betekent dit dat er een vertegenwoordiging moet zijn van familie tot de tweede graad of mantelzorgers van de gebruikers?

Neen. Er is niet bepaald hoe de expertise op vlak van gebruikerservaring moet worden ingevuld.

Dit kunnen familieleden of mantelzorgers zijn, maar dat is niet wettelijk vastgelegd. Een andere voorwaarde bij de vergunde zorgaanbieders is dat er tussen meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan geen bloed-of aanverwantschap tot de tweede graad mag zijn.