Wat wordt er verwacht bij een bemiddeling? Zijn er verschillende vormen van bemiddeling?

Er bestaan diverse vormen van bemiddeling:

  • De bemiddeling intern binnen een voorziening die ertoe moet leiden dat het eenzijdig ontslag eventueel niet nodig is. Hierbij is het niet de bedoeling dat dit via het VAPH loopt, maar wel eventueel via de klachtencommissie binnen een organisatie of via intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie. 
  • De intensieve bemiddeling die opgezet kan worden voor mensen met een PVB die ondanks heel wat inspanningen toch geen ondersteuning vinden. Vragen aan het regioteam rond collectieve bemiddeling mogen gesteld worden via bemiddeling@vaph.be.
  • Collectieve bemiddeling: zoeken naar ondersteuning in een andere voorziening.
  • Bemiddeling klachtencommissie: zoeken naar een oplossing in dezelfde voorziening. Zij bekijken de gronden van het ontslag, en kunnen bemiddelen bij de klacht of betwisting van het ontslag.