Wat zal er gebeuren met de resultaten van de bevraging?

Uw antwoorden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om het beleid verder te verbeteren. Ze komen niet in uw persoonlijk dossier. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zullen ze gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief via www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief.