Wij bieden begeleiding aan en rekenen daar geen bijdrage voor aan omdat we dat zien als een geheel van onze hulpverlening. Wij registreren dat nu niet. Moeten we dat vanaf nu wel doen?

Als het effectief gaat over mobiele en/of ambulante begeleiding naast dagondersteuning of verblijf, dan is het noodzakelijk dat dit zowel opgenomen wordt in de begeleidingsovereenkomst als verduidelijkt wordt in het handelingsplan. Weliswaar is niet elke (individuele) actie in een ondersteuningstraject mobiele of ambulante begeleiding. Als dat wel het geval is, moet u ook de dagregistraties ingeven. Tijdens de dagdelen dat het MFC al collectieve ondersteuningsfuncties biedt, wordt verondersteld dat individuele ondersteuningsfuncties (uitgezonderd mobiele begeleiding) inbegrepen zitten in de collectieve ondersteuningsfuncties.

Het is deel van het beleid van het MFC om voor mobiele of ambulante begeleiding al dan niet een bijdrage aan te rekenen. Voor de ondersteuningsfunctie begeleiding legt de regelgeving enkel een maximumbedrag op. Ook het collectief overleg moet hierover geraadpleegd worden. Voor een gebruiker moet het ook duidelijk zijn in de overeenkomst hoe hiermee zal omgegaan worden.