PVF

Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering van zorg en ondersteuning meer vraaggestuurd en op maat gemaakt. De middelen worden direct gekoppeld aan de persoon met een handicap en niet meer aan de zorgaanbieder.