VIA 4-middelen

Een houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kan maximum 7 % aan VIA 4-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten binnen zijn jaarbudget. Naarmate hij kosten registreert die recht geven op VIA 4, zal het totale bedrag van zijn budgetlijn verhogen. Het resterende bedrag dat zichtbaar is op zijn budgetlijn, is het maximumbedrag dat hij nog aan kosten kan registreren inclusief VIA 4-middelen.

Kosten boven het totaalbudget (jaarbudget en de VIA 4-middelen) moet hij met eigen middelen bijpassen op zijn PAB-rekening.