B-waarde: begeleidingsintensiteit

De begeleidingsintensiteit geeft aan hoeveel begeleiding een persoon met een handicap overdag nodig heeft van andere personen. Er zijn negen niveaus van begeleidingsintensiteit (B0 tot en met B8). Hoe hoger de waarde, hoe meer nood aan begeleiding.