Gemachtigde expert

Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden nadat het adviserende multidisciplinair team (MDT) ondersteuning vroeg aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH en het KOC besliste om de vraag door te verwijzen naar een expert.