ITP

Intersectorale toegangspoort (ITP)

Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen van minderjarigen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld. De toegangspoort is een dienst van de jeugdhulp binnen het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid.