Maatschappelijke noodzaak

Wie zich in een situatie van ‘maatschappelijke noodzaak’ bevond (wanneer er sprake was van ernstig misbruik of verwaarlozing van de persoon met een handicap naar zijn mantelzorgers toe of omgekeerd), kon tot en met 31 januari 2023 vragen om die maatschappelijke noodzaak te laten vaststellen binnen zijn aanvraag voor een persoonsvolgend budget.

Sinds 1 februari 2023 bestaat de procedure maatschappelijke noodzaak niet meer en is een nieuwe procedure in werking getreden, de noodprocedure persoonsvolgend budget (PVB).