Noodprocedure

Een persoon met een handicap bij wie de zorg en ondersteuning door mantelzorgers plots en onvoorzienbaar wegvalt of die zich in een situatie van misbruik of (zelf)verwaarlozing bevindt, kan een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure aanvragen. Het VAPH kan dan onmiddellijk een persoonsvolgend budget toekennen.

Verwante info