Noodsituatie

Een ‘noodsituatie’ was een situatie waarin door een onverwachte, acute gebeurtenis onmiddellijk hulp moest worden geboden omdat ondersteuning vanuit het sociaal netwerk (familie, vrienden of kennissen) weggevallen was. Een persoon met een handicap die zich in een noodsituatie bevond, kon tot en met 31 januari 2023 aan het VAPH vragen om zijn situatie als noodsituatie te erkennen. Het VAPH kon dan onmiddellijk een persoonsvolgend budget toekennen.

Sinds 1 februari 2023 bestaat de procedure noodsituatie niet meer en is een nieuwe procedure in werking getreden, de noodprocedure persoonsvolgend budget (PVB).