VTC

Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)

De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) beoordeelt of de persoon kan erkend worden als persoon met handicap bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget of een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen. De commissie kent ook de prioriteitengroep toe bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget.