Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Opdracht

Bij aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB) beslist de Vlaamse toeleidingscommissie over de erkenning van de handicap en de prioriteitengroep waarin de vraag wordt ingedeeld.

Bij aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen beslist de Vlaamse toeleidingscommissie over de erkenning van de handicap.

Beoordelingscriteria

De Vlaamse toeleidingscommissie baseert zich op de definitie handicap om een beslissing te nemen over de erkenning van de handicap.

De commissie kent een prioriteitengroep toe aan de aanvragen voor een persoonsvolgend budget op basis van de criteria voor prioritering.