Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Opdracht

Bij aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster beslist de Vlaamse toeleidingscommissie over de erkenning van de handicap, de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak en de prioriteitengroep waarin de vraag wordt ingedeeld.

Bij aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster beslist de Vlaamse toeleidingscommissie over de erkenning van de handicap.

(Voor aanvragen ingediend voor 1 juli 2019, bepaalt de commissie ook de aard en de graad van de ondersteuning die vereist is om de maatschappelijke integratie mogelijk te maken.)

Beoordelingscriteria

De Vlaamse toeleidingscommissie baseert zich op de definitie handicap om een beslissing te nemen over de erkenning van de handicap.

De commissie hanteert de criteria van maatschappelijke noodzaak om te beslissen over de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak.

De commissie kent een prioriteitengroep toe aan de aanvragen voor een persoonsvolgend budget op basis van de criteria voor prioritering.