Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Samenstelling

Er wordt in elke provincie een Vlaamse toeleidingscommissie opgericht. De Vlaamse toeleidingscommissie van een provincie is bevoegd voor de behandeling van dossiers van personen die in de provincie gedomicilieerd zijn. De Vlaamse toeleidingscommissie in de provincie Vlaams-Brabant is bevoegd voor de behandeling van dossiers van personen met een handicap die in die provincie gedomicilieerd zijn, en voor de afhandeling van de dossiers van personen met een handicap die gedomicilieerd zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De commissie is samengesteld uit minstens drie leden waarvan:

  • minstens één doctor in de genees-, heel- en verloskunde of master in de geneeskunde (voor dossiers waarbij geoordeeld wordt over de handicap)
  • minstens één master/bachelor in de gedrags-, sociale, psychosociale of paramedische wetenschappen
  • minstens één ervaringsdeskundige (of een professioneel deskundige als er geen ervaringsdeskundige beschikbaar is)

Alle leden beschikken over ervaring in de welzijnssector in het algemeen of de gehandicaptensector in het bijzonder. Daarnaast beschikken de leden over een ruim empatisch vermogen ten aanzien van verschillende doelgroepen, leeftijdscategorieën en sociale situaties en zijn de leden in de mogelijkheid om vanuit een brede maatschappelijke kijk objectief te reflecteren over de aanvragen die beoordeeld worden.