Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Werkwijze

De aanvraag wordt door VAPH-medewerkers voorbereid voor de Vlaamse toeleidingscommissie. Dossiers waarin door de medewerkers een consensus wordt bereikt, worden op de commissie gebracht zonder dat erover gediscussieerd wordt. De persoon (met een handicap) wordt niet uitgenodigd voor de zitting van de commissie. Bij dossiers waarin geen consensus wordt bereikt, wordt de persoon (met een handicap) en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger door het secretariaat van de Vlaamse toeleidingscommissie uitgenodigd voor de zitting waarop zijn dossier besproken zal worden. De persoon (met een handicap) of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan, als hij dat wil, de zitting bijwonen en toelichting geven bij zijn aanvraag. Hij kan zich tijdens die toelichting ook laten bijstaan door een persoon naar keuze. Als de persoon (met een handicap) of zijn wettelijk vertegenwoordiger zelf niet aanwezig kan zijn op de zitting, kan hij zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. 

De uitnodiging voor de zitting van de Vlaamse toeleidingscommissie is niet verplichtend. De commissie baseert zich bij de beoordeling op de informatie die door de persoon (met een handicap) en door het multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster werd aangeleverd. Doorgaans staat daarin voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen. 

Als een persoon (met een handicap) of zijn wettelijk vertegenwoordiger wil ingaan op de uitnodiging en zijn aanvraag wil toelichten, zal de persoon tijdens de zitting telefonisch gecontacteerd worden door de secretaris van de Vlaamse toeleidingscommissie. Het is belangrijk om te weten dat de aanvraag toegelicht kan worden, maar dat het niet mogelijk is om aanwezig te zijn tijdens de verdere bespreking van het dossier door de commissie. De beslissing over de aanvraag zal dan ook niet onmiddellijk meegedeeld worden, maar wordt later bezorgd via een beslissingsbrief.