Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Werkwijze

Uw aanvraag wordt door VAPH-medewerkers voorbereid voor de Vlaamse toeleidingscommissie. Als de medewerkers een consensus bereiken, wordt uw dossier op de commissie gebracht zonder dat erover gediscussieerd wordt. U wordt niet uitgenodigd voor de vergadering van de commissie. Als de medewerkers geen consensus bereiken, wordt u door de secretaris van de Vlaamse toeleidingscommissie uitgenodigd voor de vergadering waarop uw dossier besproken zal worden. U kunt, als u dat wilt, opgebeld worden tijdens de vergadering en toelichting geven bij uw aanvraag. U kunt zich tijdens die toelichting ook laten bijstaan door een persoon naar keuze. Als u zelf geen toelichting kunt geven tijdens de vergadering, kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon naar keuze.

De commissie baseert zich bij de beoordeling op de informatie die door u en door uw multidisciplinair team (MDT) werd aangeleverd. Doorgaans staat daarin voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen. De uitnodiging voor de zitting vergadering van de Vlaamse toeleidingscommissie is dus niet verplichtend.

Als u wilt ingaan op de uitnodiging en uw aanvraag wilt toelichten, dan kunt u tijdens de vergadering telefonisch gecontacteerd worden door de secretaris van de Vlaamse toeleidingscommissie. Het is belangrijk om te weten dat u uw aanvraag kunt toelichten, maar dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de verdere bespreking van uw dossier door de commissie. De beslissing over uw aanvraag zal dan ook niet onmiddellijk meegedeeld worden, maar ontvangt u later schriftelijk.