Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Beslissing

De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of u erkend kan worden als persoon met een handicap en oordeelt over de prioriteitengroep waarin uw vraag wordt ingedeeld.

De Vlaamse toeleidingscommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • U wordt door de commissie niet erkend als persoon met een handicap. U ontvangt een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap, maar het VAPH oordeelt dat u niet in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. U ontvangt een voornemen tot weigering van het persoonsvolgend budget.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap en het VAPH oordeelt dat u in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. Uw vraag wordt door de commissie ingedeeld in een prioriteitengroep. U ontvangt een voornemen tot toewijzing van een persoonsvolgend budget.

Na ontvangst van een voornemen hebt u de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (erkenning handicap, toegang tot het persoonsvolgend budget, budgetcategorie en/of prioriteitengroep). Uw aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC). Als u niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing ontvangt u schriftelijk.

De aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiƫle bijstand)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of u erkend kan worden als persoon met een handicap.

De Vlaamse toeleidingscommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • U wordt door de commissie niet erkend als persoon met een handicap. U ontvangt een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap, maar het VAPH oordeelt dat u niet in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. U ontvangt een voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap en het VAPH oordeelt dat u in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. U ontvangt een definitieve goedkeuring van de gevraagde ondersteuning.

Na ontvangst van een voornemen hebt u de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (erkenning handicap en/of gevraagde ondersteuning). Uw aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC). Als u niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing ontvangt u schriftelijk.