Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Beslissing

De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of de aanvrager erkend kan worden als persoon met een handicap. Bij een positieve beslissing oordeelt de commissie over de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak of over de prioriteitengroep waarin de vraag wordt ingedeeld. Vervolgens wordt een schriftelijk voornemen (voorlopige beslissing) tot toewijzing verstuurd naar de persoon (met een handicap), waarin de beoordeling van de erkenning van de handicap, de toegekende budgetcategorie en de toegekende prioriteitengroep wordt opgenomen. Bij een negatieve beoordeling, waarbij de handicap niet erkend wordt, ontvangt de persoon een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap. 

De persoon heeft na ontvangst van het voornemen (voorlopige beslissing) de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (handicap, budgetcategorie en/of prioriteitengroep). De aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster. Als de persoon (met een handicap) niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing wordt schriftelijk bezorgd.

De aanvraag individuele materiële bijstand (hulpmiddelen en aanpassingen)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of de aanvrager erkend kan worden als persoon met een handicap. Bij een positieve beoordeling wordt nagegaan of de persoon in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. Als dat het geval is, ontvangt de persoon met een handicap een definitieve goedkeuringsbrief. Als dat niet het geval is, ontvangt de persoon met een handicap een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de gevraagde ondersteuning. Bij een negatieve beoordeling, waarbij de handicap niet erkend wordt, ontvangt de persoon een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap. 

Bij een voornemen (voorlopige beslissing) heeft de persoon de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (handicap of gevraagde ondersteuning). De aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster. Als de persoon (met een handicap) niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing wordt schriftelijk bezorgd.