Vlaamse toeleidingscommissie [VTC]

Beslissing

De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of u erkend kan worden als persoon met een handicap, oordeelt over de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak en over de prioriteitengroep waarin uw vraag wordt ingedeeld.

De Vlaamse toeleidingscommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • U wordt door de commissie niet erkend als persoon met een handicap. U ontvangt een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap, maar het VAPH oordeelt dat u niet in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. U ontvangt een voornemen tot weigering van het persoonsvolgend budget.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap en het VAPH oordeelt dat u in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget. Uw vraag wordt door de commissie ingedeeld in een prioriteitengroep of uw vraag voldoet aan de voorwaarden van maatschappelijke noodzaak. U ontvangt een voornemen tot toewijzing van een persoonsvolgend budget.

Na ontvangst van een voornemen hebt u de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (erkenning handicap, toegang tot het persoonsvolgend budget, budgetcategorie en/of prioriteitengroep). Uw aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster. Als u niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing ontvangt u schriftelijk.

De aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand)

De Vlaamse toeleidingscommissie beoordeelt of u erkend kan worden als persoon met een handicap.

De Vlaamse toeleidingscommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • U wordt door de commissie niet erkend als persoon met een handicap. U ontvangt een voornemen (voorlopige beslissing) tot weigering van de handicap.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap, maar het VAPH oordeelt dat u niet in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. U ontvangt een voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning.
  • U wordt door de commissie erkend als persoon met een handicap en het VAPH oordeelt dat u in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. U ontvangt een definitieve goedkeuring van de gevraagde ondersteuning.

Na ontvangst van een voornemen hebt u de mogelijkheid om een heroverweging te vragen voor de elementen van beoordeling die vermeld worden in de brief (erkenning handicap en/of gevraagde ondersteuning). Uw aanvraag zal dan een tweede keer beoordeeld worden door een andere commissie, meer bepaald de heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster. Als u niet reageert op het voornemen, wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing. Die definitieve beslissing ontvangt u schriftelijk.