Gebruikersvereniging met informatieloket

Een gebruikersvereniging is een organisatie die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigt. Het VAPH vergunt en subsidieert enkele gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om een informatieloket voor personen met een handicap of een informatieloket voor collectieve overlegorganen.