P-waarde: nood aan permanentie overdag

De permanentienood geeft aan hoeveel nood de persoon met een handicap overdag heeft aan oproepbaarheid of toezicht van andere personen. Er zijn acht niveaus van permanentienood (P0 tot en met P7). Hoe hoger de waarde, hoe meer nood aan aanwezigheid of toezicht.