Zijn de steekproefcontroles pas na 30.06.xxx van elk jaar? Hebben we m.a.w. opnieuw steeds een half jaar de tijd om deze evaluatie intern op te maken?

De steekproefcontroles zullen nog steeds uiterlijk 30.06.xxxx moeten worden ingediend, maar dat zal op voorhand door het VAPH gecommuniceerd worden aan de betrokken zorgaanbieders. Er zal dus nog steeds een half jaar de tijd zijn om de evaluatie intern op te maken.

Het beleidsplan en de zelfevaluatie