Zijn enkel de bijlagen uit het model verplicht? Wat met andere bijlagen?

Het handelingsplan (behalve bij een IDO in kader van rechtstreeks toegankelijke hulp) en de collectieve rechten en plichten zijn altijd verplichte bijlagen bij de IDO. Daarvoor stelt het VAPH geen sjabloon ter beschikking. De zorgaanbieder moet daarvoor zelf een sjabloon opmaken dat het best past binnen de eigen situatie. 

Het VAPH heeft voor onderstaande bijlagen een sjabloon. Het is afhankelijk van de individuele situatie van de gebruiker of deze bijlagen verplicht zijn of niet.

  • bijzondere volmacht medicatie: verplicht wanneer aankoop medicatie rechtstreeks door zorgaanbieder bij apotheek gebeurd
  • hulp door derden: verplicht wanneer de handicap van de gebruiker het gevolg is van een schadegeval (behalve bij een IDO in kader van rechtstreeks toegankelijke hulp)
  • lastgeving (personeel als lasthebber): verplicht wanneer een personeelslid van een zorgaanbieder persoonlijke gelden en goederen van een gebruiker beheert 

Daarnaast kunnen ook nog andere bijlagen toegevoegd worden (al dan niet verplicht), afhankelijk van de individuele situatie van de gebruiker en de afspraken die de gebruiker en de zorgaanbieder maken.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO