Consulentenwerkingen

Consulentenwerkingen

De consulentenwerkingen beschikken over expertise in probleemanalyse en beeldvorming rond personen met een handicap of een vermoeden van handicap en bijkomende psychische problemen. Zij bieden die expertise aan bij vastgelopen situaties, met als doel de persoon met een handicap of een vermoeden van handicap in de reguliere woon-leefsituatie te laten blijven of er zo snel mogelijk naar te laten terugkeren. Indien nodig verwijzen ze de persoon in kwestie door naar gepastere ondersteuning. Ze stellen ook een begeleidingsplan op en bieden ondersteuning bij de implementatie ervan. Daarnaast zorgen ze ook voor kennisoverdracht aan professionelen uit andere sectoren. De consulentenwerking werkt daarvoor samen met de aanbieders van zorg en ondersteuning én met het netwerk van de cliënt. De consulentenwerking coördineert die samenwerking.

In elke provincie is er een consulentenwerking actief. Personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen een beroep doen op de consulentenwerking voor Vlaams-Brabant en Brussel.

De consulentenwerking vormt een brug tussen de zorg voor mensen met een handicap of een vermoeden van handicap en bijkomende psychische problemen en de geestelijke gezondheidszorg.

Adressen van consulentenwerkingen

Voor welke doelgroep?

  • personen met een handicap erkend door het VAPH
  • personen die beschikken over een jeugdhulpverleningsbeslissing
  • personen met een vermoeden van handicap

De persoon heeft bijkomend psychische problemen.

Wie kan consulentenwerking aanvragen?

  • een aanbieder van zorg en ondersteuning
  • een persoon met een handicap of een vermoeden van handicap
  • het netwerk van de persoon met een handicap of een vermoeden van handicap

Waar vraagt u consulentenwerking aan?

Consulentenwerking vraagt u rechtstreeks aan bij de consulentenwerking die erkend is voor de provincie waarin de persoon met een handicap of een vermoeden van handicap zijn woonplaats heeft.