Consulentenwerkingen
Voor VAPH-professionelen

Subsidiëring

Het VAPH kent aan een opdrachthouder consulentenwerking een subsidie van maximaal 57.750 euro per jaar toe.

Het subsidiebedrag wordt op de volgende wijze uitbetaald:

  • 80 % van het subsidiebedrag wordt betaald in de tweede maand van het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft.
  • 20 % van het subsidiebedrag wordt betaald in de maand april van het volgende kalenderjaar nadat het VAPH het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Een subsidie kan worden aangewend voor:

  • personeelskosten voor de coördinatie van de consulentenwerking;
  • de vergoeding van consulenten die vanuit hun expertise deelnemen aan het netwerk van de consulentenwerking;
  • de uitvoering van de in het besluit omschreven activiteiten;
  • de vergoeding van casemanagement in het kader van intensieve bemiddeling, indien het budget van de persoon met een handicap ontoereikend is om het casemanagement te vergoeden.

Minstens 80 % van het subsidiebedrag moet worden aangewend voor personeelskosten. Maximaal 20 % mag worden aangewend voor werkingskosten.

Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast, rekening houdend met de afgevlakte gezondheidsindex.

Jaarverslag

De opdrachthouder consulentenwerking moet jaarlijks een verslag opmaken over de consulentenwerking. Het VAPH bepaalt de vorm waarin het jaarverslag wordt opgemaakt.

Het jaarverslag moet de volgende elementen bevatten:

  • informatie over de personen met een (vermoeden van) handicap aan wie ondersteuning wordt geboden (doelgroep, leeftijd ...);
  • informatie over de geboden ondersteuning
  • een beschrijving van de wijze waarop samenwerking met andere netwerken en organisaties is gerealiseerd.

Documenten