Infonota INF/23/35 - Verlenging toepassing infonota 23/03 - Uitzonderlijke verlenging van de indientermijn voor de modules van een MDV in kader van aanvragen PVB

11.12.2023
Documenttype:
Infonota

Het VAPH zal in 2024 opnieuw de mogelijkheid voorzien voor MDT’s om in concrete dossiers van de regelgevende termijn van 10 maanden (om modules voor een PVB-vraag in te dienen), een uitzonderlijke verlenging met 2 maanden te vragen. De toepassing van infonota 23/03 wordt dus verlengd.

Om een beroep te doen op deze uitzonderingsmaatregel, moet het MDT actief stappen ondernemen (een gemotiveerde uitzondering vragen voor verlenging van de termijn). Het VAPH zal ook regelmatig contact opnemen met de MDT’s om de motivatie te bespreken.