Infonota INF/20/163 - Toepassing begrip 'overmacht' in het kader van het aanleveren multidisciplinaire verslagen door MDT's bij aanvragen hulpmiddelen en aanpassingen en persoonsvolgend budget tot 31 december 2020

02.10.2020
Documenttype:
Infonota

Middels deze infonota wil het VAPH informeren over de toepassing van het begrip ‘overmacht’ in kader van het behoud van de aanvraagdatum voor aanvragen persoonsvolgend budget en aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen na de beëindiging van de periode van civiele noodsituatie (vanaf 18 juli 2020) in de situaties waarbij het MDT de aanvraag niet tijdig kan vervolledigen ten gevolge van de maatregelen die genomen werden/worden ter bestrijding van COVID-19.