Verklaring over het laattijdig vervolledigen van een aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB) door overmacht

mei 2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier verklaart u als multidisciplinair team aan het VAPH waarom de modules voor een bepaalde aanvraag van een persoonsvolgend budget niet op tijd kunnen worden ingediend.