Nota: Principes voor het verrekenen van het VIPA-forfait

december 2023
Documenttype:
Andere

De regelgeving schrijft voor dat het bedrag van het infrastructuurforfait op een voor de gebruiker zichtbare wijze in mindering wordt gebracht bij de berekening van de woon- en leefkosten. De kosten die vergoed worden met een infrastructuurforfait, kunnen niet ook als woon- en leefkosten worden aangerekend. 
In deze nota wordt dit verder toegelicht.