Documenten en formulieren

Resultaten

01/2/2017

In deze infonota worden de belangrijkste stappen tot het bekomen van het persoonsvolgend budget opgesomd met aandacht voor de veelgestelde vragen aan de helpdesk transitie.

februari 2016

Tijdens de infosessies aan gebruikers gaf de Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) een algemene toelichting over persoonsvolgende financiering.