Door het invullen van de vragenlijst wordt me duidelijk dat mijn vraag naar een persoonsvolgend budget niet meer overeenkomt met mijn huidige nood, wat moet ik nu doen?

Als uw vraag dringender geworden is sinds de toewijzing van uw persoonsvolgend budget of u hebt meer ondersteuning nodig dan toen vermeld, dan kunt u een aanvraag doen voor een hogere prioriteit of een hoger budget. Meer informatie daarover vindt u op www.vaph.be/persoonlijkebudgetten/pvb/aanvragen/herziening. Als u zelf oordeelt dat u niet langer een persoonsvolgend budget wilt, dan kunt u aan het VAPH vragen om uw vraag te schrappen. Dat gebeurt enkel als u daar expliciet om vraagt, buiten de vragenlijst om.