Andere attesten dan attesten van het VAPH nodig?

Het VAPH is niet de enige instantie die attesten geeft aan personen met een handicap. Er worden ook nog attesten uitgegeven door andere instanties. U vindt meer informatie via Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties.